Storno formulář– Big Bertha Original CZ
DOPRAVA ZDARMA - Pri zadavani slevoveho kodu ORIGINAL5 DOPRAVA ZDARMA - Pri zadavani slevoveho kodu ORIGINAL5

Storno formulář

Storno formulář:

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

 

Seznam položek, _________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

Objednáno _______ [*] / přijato dne ________[*],

 

Jméno zákazníka, ______________________

 

Adresa zákazníka, ____________________

______________________________________

______________________________________

 

Datum, _________________________________

 

 

Podpis zákazníka/zákazníků (pouze pokud je tento formulář zasílán poštou).

_________________________________________________________

 

[*] Nehodící se škrtněte.

 

--------------------------

Právo na zrušení:

 

Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

 1. Lhůta na rozmyšlenou

 

Doba na rozmyšlenou započne dnem doručení a podepsáním formuláře o doručení poslední položky vaší objednávky a vyprší 15. den po podepsání formuláře o doručení zboží.

 

 1. Adresa

 

Pro uplatnění práva na odvolání nás informujte jedním z následujících způsobů:

Poštou: Big Bertha Original, Nieuwezijds Voorburgwal 104, Amsterdam, 1012 SG, Holandsko

Telefonicky: +42 0228 880 568

E-mailem: info@bigberthaoriginal.cz

V každém případě jasně uveďte, že si přejete odstoupit od smlouvy.

 

 1. Možnost odeslání žádosti o odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře na webové stránce

 

Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však vaší povinností.

 

 1. Lhůta

 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je důležité

odeslat potřebné informace do stanovené lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi,

včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů,

pokud jste si vybrali jiný způsob dodání, než je nejlevnější normální způsob dodání).

 

Můžeme přistoupit k odečtení částky z vratky jako kompenzaci za ztrátu hodnoty zboží,

pokud je tato ztráta důsledkem nesprávného zacházení z vaší strany.

 

Vrácení platby proběhne bez prodlení, a to nejpozději:

(a) 14 dnů po dni, kdy od vás obdržíme jakékoliv dodané zboží, nebo

 1. b) (pokud nastane dříve) 14 dnů po dni, kdy poskytnete důkaz o vrácení zboží, nebo

(c) pokud nebylo dodáno žádné zboží 14 dnů po dni, kdy jsme byli informováni

o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

 

Vrácení platby proběhne stejnou platební metodu, kterou jste použili

k provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další poplatky.

 

 1. Zadržení refundace

 

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než zboží obdržíme zpět, nebo do té doby, než prokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 1. Vrácení zboží

 

Zboží můžete zaslat nebo nám jej osobně předat na adrese Big Bertha Original - GHS Logistyka, 6, Kopytów 44F, 05-870 Kopytów, Polsko nebo..., a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Lhůta je dodržena, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

 

 1. Náklady za vrácení zboží

 

Pokud je zboží vadné, poškozené nebo nesplňuje očekávání, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud si přejete vrátit zboží, které je vadné, poškozené nebo nesplňuje očekávání, můžete tak učinit pouze pomocí příslušných štítků přepravní společnosti [BIG BERTHA ORIGINAL]. Rozhodnete-li se vrátit zboží jinou metodou, nejsme povinni uhradit poštovné, pokud nebylo dohodnuto jinak písemně před odesláním.

 

 1. Odpovědnost spotřebitele za sníženou hodnotu zboží

 

Odpovídáte pouze za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,

než je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

 

 1. Odškodnění v případě smlouvy o poskytování služeb

 

Jestliže jste požádali o zahájení poskytování souvisejících služeb v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku, která je úměrná rozsahu toho, co bylo plněno až do doby, kdy jste nám oznámili své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy, a to ve srovnání s celkovým rozsahem plnění uvedeným ve smlouvě.

 

*Big Bertha Original je obchodní značkou GHS Retail LTD