Všeobecné smluvní podmínky– Big Bertha Original CZ
DOPRAVA ZDARMA - Pri zadavani slevoveho kodu ORIGINAL5 DOPRAVA ZDARMA - Pri zadavani slevoveho kodu ORIGINAL5

Všeobecné smluvní podmínky

PŘED NÁKUPEM NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Zákonné předpisy

Obsah těchto stránek je poskytován zdarma pouze pro informační účely. BIGBERTHAORIGINAL.CZ usiluje o zachování přesnosti a pravdivosti informací uvedených na těchto stránkách. BIGBERTHAORIGINAL.CZ, její zástupci a zaměstnanci však nenesou odpovědnost ani neručí za případné chyby, opomenutí či nepřesnosti v tomto obsahu.
V těchto všeobecných smluvních podmínkách je za „společnost“ označována GHS RETAIL TRADING JAKOŽTO BIGBERTHAORIGINAL.CZ. Registrační číslo společnosti: 07902762 (registrována v Anglii a Walesu) a „vy“ označuje osobu, organizaci nebo společnost, která u společnosti provádí objednávku.

Přesnost barev vyobrazených na stránkách se liší v závislosti na několika faktorech a jako takové by měly být považovány pouze za ilustrační. V rámci neustálého zdokonalování si BIGBERTHAORIGINAL.CZ vyhrazuje právo na změnu specifikací a barev bez předchozího upozornění. Dostupné produkty se proto mohou nepatrně lišit barvou nebo zhotovením od těch vyobrazených na stránkách BIGBERTHAORIGINAL.CZ.

Bezpečnost a důvěra

Vlastníme certifikaci Trusted Shops a zavázali jsme se k dodržování odpovídajících pravidel chování. Podrobnosti o těchto pravidlech naleznete na adrese http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf

Copyright

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách, zahrnující mimo jiné například design webové stránky, text, grafiku, zvukové klipy, video klipy, loga, ikony tlačítek a jejich výběr a uspořádání, je majetkem BIGBERTHAORIGINAL.CZ nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn britskými a mezinárodními autorskými právy. Veškerý software použitý na těchto stránkách je buď majetkem BIGBERTHAORIGINAL.CZ nebo jejích dodavatelů softwaru a je chráněn britskými a mezinárodními autorskými právy.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Elektronicky kopírovat a tisknout části těchto webových stránek je povoleno pouze za účelem provádění objednávek na BIGBERTHAORIGINAL.CZ a při používání těchto webových stránek jako prostředku k nákupu. Jakékoliv jiné použití materiálů na těchto webových stránkách, včetně rozmnožování za jiným než výše uvedeným účelem, úpravy, distribuce, přenos, opětovné rozšiřování, stahování nebo nahrávání bez předchozího písemného souhlasu BIGBERTHAORIGINAL.CZ je přísně zakázáno.

Vrácení zboží

Věříme, že budete se všemi produkty zakoupenými v našem e-shopu velmi spokojeni, ale pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, naším cílem je celou záležitost vyřídit co nejrychleji a nejsnadněji.
Vaše objednávky budou uznány za závazné či přijaté pouze ve chvíli, kdy jejich platnost uzná společnost písemnou formou.

Jakákoliv typografická a písemná chyba nebo opomenutí v jakémkoliv prodejním textu, cenové nabídce, ceníku nebo textu vydaného společností bude opraveno bez jakékoliv odpovědnosti ze strany společnosti.

Pokud není uvedeno jinak v informacích vydaných společností, cena nezahrnuje dopravu a výplň. Rovněž máte povinnost zaplatit poštovné stanovené společností.
Společnost si vyhrazuje právo změnit proces dodání zboží a poštovné bez předchozího upozornění.

Pokud se strany nedohodnou písemnou formou, platba bude splatná v okamžiku odeslání objednávky a přijetí společností.

Doručení

Doručení zásilky proběhne v momentě, kdy společnost nebo její smluvní dopravce dorazí na adresu uvedenou společnosti po uskutečnění objednávky. Společnost vynaloží veškeré úsilí pro doručení zboží v termínu stanoveném společností, tyto termíny však nebudou součástí smlouvy.
Společnost nemůže přijmout žádnou odpovědnost v případě, že bude zboží ponecháno na vámi specifikovaném místě bez vaší přítomnosti v době doručení.

Pokud nebudete moci převzít zboží v momentě doručení, společnost si vyhrazuje právo pokusit se doručit zboží později a účtovat si dodatečný poplatek za doručení.
Nebezpečí poškození nebo ztráty zboží přechází při doručení na vaši osobu.

Místo doručení

K odesílání zboží využíváme mezinárodního přepravce. Doba doručení je obvykle 2 dny od data odeslání.
Doručujeme do všech zemí EU. Abychom se vyhnuli potenciálním problémům, nedoručujeme zboží do Švýcarska a Norska.

Zadání objednávky

Úspěšné dokončení objednávky sestává ze tří kroků.

Prvním krokem je uvedení osobních údajů, jména, e-mailové adresy a doručovací a fakturační adresy.

Ve druhém kroku můžete zadat slevový kód a požádat o zasílání newsletteru

Ve třetím kroku budete přesměrováni na stránky Sagepay, kde proběhne dokončení platby. Sagepay odečte uvedenou částku z vaší kreditní karty. Sagepay je zabezpečený server, který ochrání vaše informace.

Po přijetí platby vás Sagepay automaticky přesměruje zpět na naše stránky. Zde uvidíte text potvrzující přijetí platby a současně vám bude odeslán potvrzovací e-mail.

 

Tipy pro provádění objednávky

Pokud při provádění objednávky narazíte na problém, postupujte dle instrukcí uvedených na obrazovce. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte nás prosím telefonicky, abychom celou záležitost mohli vyřešit.

 

Jazyková podpora: Zákaznický servis a e-mail

Momentálně nabízíme podporu po telefonu pouze v anglickém jazyce. Podpora e-mailem je k dispozici v čeština, němčině a francouzštině.

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a nezahrnují poštovné, pokud není uvedeno jinak kdekoliv na webových stránkách.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost BIGBERTHAORIGINAL.CZ učinila veškerá přiměřená opatření při přípravě obsahu těchto webových stránek, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ohledně provozování stránek nebo informací, obsahu, materiálů či produktů uvedených na stránkách. V rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy BIGBERTHAORIGINAL.CZ neposkytuje jakoukoliv záruku, vyslovení ani vyjádření ohledně přesnosti, úplnosti nebo platnosti informací obsažených ve všech materiálech na těchto webových stránkách. BIGBERTHAORIGINAL.CZ si vyhrazuje právo na změnu ceny a dostupnosti informací bez předchozího upozornění.

BIGBERTHAORIGINAL.CZ nenese odpovědnost vůči žádné osobě za jakoukoliv ztrátu nebo poškození, jež může vzniknout v důsledku použití jakékoliv informace obsažené v jakémkoliv materiálu na těchto webových stránkách.
BIGBERTHAORIGINAL.CZ neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovně nebo implicitně (včetně jakýchkoliv záruk týkajících se kvality nebo vhodnosti pro daný účel), ohledně jakéhokoliv dodávaného produktu podle těchto podmínek. V každém případě je výhradní odpovědností BIGBERTHAORIGINAL.CZ, a jediným opravným prostředkem uživatele za vadný produkt dodaný podle těchto podmínek, výměna vadného produktu ze strany BIGBERTHAORIGINAL.CZ.

BIGBERTHAORIGINAL.CZ neodpovídá za ekonomickou či finanční ztrátu nebo za jakoukoliv zvláštní, nepřímou či následnou ztrátu nebo poškození, ať vzniknou jakkoliv a kdekoliv.

BIGBERTHAORIGINAL.CZ si vyhrazuje právo odmítnout hromadné objednávky nebo objednávky vysoké hodnoty. Rovněž si vyhrazuje právo zrušit objednávky, pokud je to považováno za vhodnou odezvu k ochraně zaměstnanců, dodavatelů nebo kupujícího.

Žádné vyloučení odpovědnosti BIGBERTHAORIGINAL.CZ v těchto podmínkách se nevztahuje na jakékoliv škody v důsledku úmrtí či osobního zranění způsobeného nedbalostí BIGBERTHAORIGINAL.CZ nebo jakéhokoliv z jejích ředitelů, zaměstnanců či zástupců nebo podvodným nesprávným konstatováním.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním a zbavením odpovědnosti BIGBERTHAORIGINAL.CZ a jejích poboček, přidružených společností, vedoucích pracovníků, zástupců, vlastníků společné značky nebo ostatních partnerů a zaměstnanců za jakékoliv tvrzení nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za advokáta, učiněné jakoukoliv třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z obsahu, který předložíte, zveřejníte nebo převedete prostřednictvím stránek, vašeho používání stránek, vašeho spojení se stránkami, vašeho porušení všeobecných smluvních podmínek nebo vašeho porušení jakýchkoliv práv jiné osoby či subjektu.

HTML odkazy

Některé hypertextové (HTML) odkazy na těchto webových stránkách odkazují na webové stránky, které nejsou pod kontrolou BIGBERTHAORIGINAL.CZ. V souladu s touto skutečností neposkytuje BIGBERTHAORIGINAL.CZ žádná prohlášení ani záruky týkající se obsahu těchto webových stránek a nepřijímá žádnou odpovědnost za materiál na těchto webových stránkách, který není pod kontrolou BIGBERTHAORIGINAL.CZ.
BIGBERTHAORIGINAL.CZ vám poskytuje tyto hypertextové odkazy pouze pro usnadnění a přítomnost těchto hypertextových odkazů neznamená, že BIGBERTHAORIGINAL.CZ podporuje tyto odkazované stránky, ani nenaznačuje jakýkoliv vztah mezi BIGBERTHAORIGINAL.CZ a odkazovanou organizací nebo jednotlivcem.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto webové stránky jsou řízeny a provozovány BIGBERTHAORIGINAL.CZ z jejího sídla v Anglii. Neprohlašujeme, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné k používání v jiných lokalitách. Přístup z území, kde je jejich obsah nelegální, je zakázán. Zákazníci, kteří se rozhodnou vstoupit na tyto webové stránky z lokality mimo Velkou Británii, tak činí na vlastní riziko a ze své vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů v jejich rozsahu, pokud jsou místní zákony použitelné.

Veškeré všeobecné smluvní podmínky obsažené na těchto webových stránkách jsou vypracovány v souladu s anglickým zákonem a řídí se jím. Používáním těchto webových stránek se zavazujete k výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu v souvislosti se sporem vzniklým na základě nebo ve spojení s těmito podmínkami nebo vaším používáním těchto webových stránek.

Nic v těchto podmínkách nemůže jakkoliv omezit vaše zákonná práva podle anglického zákona.

Bean Bags UK / Sitzsäcke / Poufs / Säkkituolit / Zitzakken / Saccosäcken / Puffs / Sacco / Sækkestole / Bean Bags Ireland / Saccosekken / Sitzsäcke Schwiiz| Poufs Suisse / Babzsákok / Pufy Sako / Sedacie vaky / ビーズクッション